Вертикално планиране, укрепване на откоси чрез геоклетъчни системи

Публикация ное 12, 2015 |Фирма „Фючър Гардън“ ООД предлага дейности по:

  • Изкопи и насипи;
  • Повдигане на терен до проектно ниво;
  • Укрепване на терени;
  • Подравняване и моделиране на терени;
  • Терасиране на дворове, градини;
  • Оформяне на скатове /откоси, шкарпи/;
  • Изграждане на подпорни стени и стълби;
  • Работа с подходяща механизация;
  • Иженерни консултации по част Строителство.

Наши Клиенти: