ПоддържанеПредлагаме абонаментни планове и еднократни посещения за следните дейности:


Тревни площи

 • Косене, торене, аериране, грапане и кантиране тревни площи;
 • Валиране на тревни площи;
 • Окопаване и подсяване с тревна смеска там, където е необходимо;
 • Контрол на вредителите и болестите;
 • Плевене и третиране с хербициди срещу плевели;
 • Оборка и почистване на тревни площи от сухи и опадали листа;
 • Поливане.

Храсти и дървета:

 • Подрязване и оформяне на храстова растителност и изхвърляне на растителните отпадъци;
 • Прекопаване и плевене на групи с дървесна и храстова растителност;
 • Резитба на жив плет, групи от дървета и храсти;
 • Плевене и подхранване с минерални торове на растителността;
 • Растителна защита с химични препарати за борба с болести и неприятели;
 • Торене и поливане.

Допълнителни дейности:

 • Зацветяване с многогодишни или сезонни цветя; скалните кътове;
 • Почистване на настилки и зелени площи от растителни отпадъци;
 • Подмяна на загинала растителност;
 • Зазимяване и отзимяване на растителност;
 • Резитба и подготовка на овошки;
 • Резитба и премахване на стари клони;
 • Премахване на високи дървета;
 • Преместване и съхранение на едроразмерни растения.

Ремонт и почистване на тревни площи:

 • Ремонтните дейности се състоят от частично възстановяване на тревни и растителни слоеве, унищожени чрез регенериране, замразяване или неправилна поддръжка. То включва обработка на почвата, торене и подсяване на повредени части на тревните площи.
 • Основен ремонт на тревните площи – възстановяване на остарели или напълно унищожени тревни площи по цялата повърхност на обекта. Той включва подмяна на целият повърхностен слой на тревните площи, слой трева и почва.
Свържете се с нас!

Нашите услуги:

cam03
Проектиране
Изграждане
Изграждане
поддържане
Поддържане