ИзгражданеФирмата предлага следните услуги по изграждане:

 • изграждане на частни градини, вилни сгради и имоти по изготвен проект;
 • реконструкция на съществуващи градини, паркове и градски пространства, улици и улични пространства;
 • възстановяване на нарушени терени – тревни, дървесно- храстови групи и зацветени площи;
 • монтаж на детски площадки;
 • изграждане на декоративни настилки, водни ефекти, скални кътове и алпинеуми, паркинг елементи, стъпала, подпорни стени, паркова мебел – пейки, перголи, беседки ;
 • изграждане на покривни градини и вертикално озеленяване;
 • интериорно озеленяване;
 • украси и декорации на пространства;

  Изграждането включва:

 1. Предпроектни проучвания на състоянието на терена/ предварителни работи;
 2. Пренасяне на обекта върху терена (трасиране на обекта);
 3. Изграждане на алейната мрежа и съоръжения;
 4. Засаждане на дървесно- храстови групи;
 5. Подготовка на терените за затревяване.

Подготовката включва почистване от строителни материали и отпадъци, обработка с хербициди, подхранване на терена и доставка на нова почва, при необходимост.

Затревяването се извършва чрез смески от семена за бърз ефект.

Свържете се с нас!

Нашите услуги:

cam03
Проектиране
Изграждане
Изграждане
поддържане
Поддържане