УслугиНашите услуги включват:

cam03
Проектиране
Изграждане
Изграждане
поддържане
Поддържане

Фючър Гардън ООД  е разработена от задружен екип от квалифицирани  ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност, членове на Съюзът на Ландшафтните Архитекти за България /СЛА/ и членове на IFLA (Международна федерация за ландшафтна архитектура).

Ние наблягаме на иновативност, креативност, доверие и прозрачност при организиране на работния процес. Стимулът ни за работа е коректното отношение, което прави процеса по проектиране, изграждане и поддържане по-лек и създава удоволствие при изпълнението му. Затова ние държим на добрите взаимоотношения с Клиентите.

Фючър Гардън ООД предлага професионални консултантски услуги и концептуални решения с нови виждания, насочени към Вашата градина;

Подготвяме ПЪЛЕН НАБОР от проектна документация по част „Паркоустройство и Благоустройство“;

Фирмата изготвя експертни оценки и становища по чл.19, ал.4 от ЗУЗСО.

Нашите услуги са:

 1. Проектиране
 2. Изграждане
 3. Поддържане
 4. Косене на високи треви, почистване на запустели терени
 5. Вертикално планиране, укрепване на откоси
 6. Декоративни настилки, плочопътеки, подпорни стени
 7. Паркова мебел– проектиране и изработване на навеси, перголи, цветници 
 8. Скални цветни кътове и алпинеуми, зацветяване 
 9. Полагане на паркинг елементи от бетон и пластмаса
 10. Поливни системи 
 11. Покривно и вертикално озеленяване 
 12. Диагностика и борба с болести и вредители