Покривно и вертикално озеленяване

Публикация юни 11, 2015 |  1. Фючър гардън ООД предлага услуги по проектиране, изграждане и поддържане на следните три типа покривно озеленяване:
  •  Екстензивно озеленяване на плоски и наклонени покриви („суха тераса“);
  •  Обикновено интензивно озеленяване за плоски и наклонени покриви (“покривна ливада“);
  • Представително интензивно покривно озеленяване;

Физиология на растенията за покривно озеленяване

Най-често растенията върху покрива са подложени на продължителното влияние на атмосферата, под формата на слънчево греене, валежи, вятър.

Необходими са растения, които са устойчиви на директна и разсеяна светлина, която води до усилената транспирация в резултат на силното слънчево греене.

През    студения    период    незащитеното    месторастене    изисква    по-голяма студоустойчивост. А от друга страна през летните периоди, растенията трябва да са жароустойчиви – да понасят застоялия горещ въздух.

За покривно озеленяване трябва да се вземе предвид устойчивостта на растенията срещу вятър. При вертикалните и хоризонталните въздушни течения могат да се получат повреди, като изсъхване, счупване, изкореняване или ерозия.

Проект за покривна градина с интензивно озеленяване, кв. Иван Вазов:


1b

 

2. Фючър гардън ООД предлага услуги по проектиране, изграждане и поддържане на външни и вътрешни зелени вертикални стени.

Untitled