Kонкурс за концепция за естетическа и обществено-консенсусна визия на пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“

Публикация сеп 2, 2016 | няма коментариСдружение „Христов, Василев, Андреева, Александрова“ представен от  арх. Игор Христов, арх. Емил Василев, инж. Василена Александрова и л. арх. Добрина Андреева взе участие в Конкурс за концепция за естетическа и обществено-консенсусна визия на пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“.  Проектът беше награден с ПЪРВО МЯСТО!

  Untitled-1 copy