Изграждане

Публикация яну 11, 2016 |Фирмата предлага:

 • изграждане на частни градини, вилни сгради и имоти по изготвен проект;
 • реконструкция на съществуващи градини, паркове и градски пространства;
 • възстановяване на нарушени терени – тревни, дървесно- храстови групи и зацветени площи;
 • монтаж на детски площадки;
 • изграждане на декоративни настилки, водни ефекти, скални кътове и алпинеуми, паркинг елементи, стъпала, подпорни стени, паркова мебел – пейки, перголи, беседки, навеси;
 • изграждане на покривни градини и вертикално озеленяване;
 • интериорно озеленяване;
 • украси и декорации на пространства;

 Изграждането включва дейности като:

 1. Предпроектни проучвания на състоянието на терена /предварителни работи/;
 2. Пренасяне на проекта върху терена (трасиране на обекта);
 3. Вертикално планиране;
 4. Изграждане на алейната мрежа и съоръжения;
 5. Засаждане на дървесно- храстови групи и цветни композиции;
 6. Подготовка на терените за затревяване и затревяване/ зачимяване.

Подготовката включва почистване от стоителни материали и отпадъщи, обработка с хербициди, подхранване на терена и доставка на нова почва, при необходимост, както и нейното разстилане.

Затревяването се извършва чрез смески от семена /бавен ефект/, а зачимяването – чрез готови тревни чимове /бърз ефект/.

При възникнали въпроси относно  Вашата градина, не се колебайте да ни потърсите!

Наши изградени обекти в гр. София и София – област – кв. Драгалевци, кв. Витоша, м.”Зона Б-4″, с. Хераково, с. Дрен, с. Друган, с. Рударци, с. Кладница, гр. Банкя и др.

Свържете се с нас!