Диагностика и борба с болести и вредители

Публикация май 11, 2015 |Фирмата предлага фитосанитарни услуги. След направен оглед на място се определят симптомите на повредите. След обстоен анализ се установяват наличните болести или вредители. Предприемат се мерки за лечение с намеса на място с подходящи инсектициди, фунгициди и хербициди.