НовиниУправителите на Фючър Гардън ООД, в лицето на л. арх. Добрина Георгиева Андреева и л. арх. Искра Михайлова Арнаудова взеха участие в архитектурния Екип озаглавен MODE- Arch, представен от ахритектите Калин Стефанов Иванов, арх. Роман Мариянов Пещерски и арх. Емил Димитров Василев, участващ в Международния Архитектурен Конкурс Collider Activity Center

подробно

Управителите на Фючър Гардън ООД л. арх. Добрина Андреева и л. арх. Искра Арнаудова взеха участие в eкипа Future Team, заедно с арх. Емил Василев и инж. Василена Александрова. Идеята беше приведствана радушно и много се хареса на журито.

подробно
Време за отзимяване!

Време за отзимяване!


Публикация мар 8, 2016

С настъпването на пролетното време се показват първите цветя. Фирма Фючър Гардън предлага услуги за отзимяване и поддържане на добрия външен вид на Вашата растителност.

подробно