Публикация от adminУправителите на Фючър Гардън ООД, в лицето на л. арх. Добрина Георгиева Андреева и л. арх. Искра Михайлова Арнаудова взеха участие в архитектурния Екип озаглавен MODE- Arch, представен от ахритектите Калин Стефанов Иванов, арх. Роман Мариянов Пещерски и арх. Емил Димитров Василев, участващ в Международния Архитектурен Конкурс Collider Activity Center

подробно

Във връзка с навършване на 10 години от основаването си, Съюз на ландшафтните архитекти организира пътуваща изложба на тема „ ЛАНДШАФТНАТА АРХИТЕКТУРА В БЪЛГАРИЯ” в три аспекта: МИНАЛО – НАСТОЯЩЕ – БЪДЕЩЕ. Екипът на Фючър Гардън ОДД също участва в пътуващата изложба.

подробно

Управителите на Фючър Гардън ООД л. арх. Добрина Андреева и л. арх. Искра Арнаудова взеха участие в eкипа Future Team, заедно с арх. Емил Василев и инж. Василена Александрова. Идеята беше приведствана радушно и много се хареса на журито.

подробно